Bộ lưu điện Ares AR265 650VA/390W (Offline)

Bộ lưu điện Ares AR265 650VA/390W (Offline)

Line Interactive Ares1,032,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR265 650VA/390W (Offline)

1,032,000 đ
 • Thời gian chuyển mạch <10ms Input 160~280V
 • Output 220V ±10%   50/60Hz   
 • Thời gian lưu điện 1PC 15 ~ 25 phút  (5.6kg)
Bộ lưu điện ARES AR265U 650VA/390W (Offline cải tiến)

Bộ lưu điện ARES AR265U 650VA/390W (Offline cải tiến)

Offline cải tiến Ares1,245,000 đ

Bộ lưu điện ARES AR265U 650VA/390W (Offline cải tiến)

1,245,000 đ
 • OFFLINE CẢI TIẾN
 • Thời gian chuyển mạch <10ms Input 160~280V
 • Output 220V ±10%   50/60Hz   
 • Thời gian lưu điện 2PC 15 ~ 25 phút. (4.3kg VỎ KIM LOẠI)
Bộ lưu điện ARES AR265I 650VA/390W (Offline)

Bộ lưu điện ARES AR265I 650VA/390W (Offline)

Offline cải tiến Ares1,056,000 đ

Bộ lưu điện ARES AR265I 650VA/390W (Offline)

1,056,000 đ
 • OFFLINE CẢI TIẾN
 • Thời gian chuyển mạch <10ms Input 160~280V
 • Output 220V ±10%   50/60Hz   
 • Thời gian lưu điện 2PC 15 ~ 25 phút. (4.3kg VỎ NHỰA)
Bộ lưu điện ARES AR2120 1200VA/720W (Offline)

Bộ lưu điện ARES AR2120 1200VA/720W (Offline)

Offline cải tiến Ares2,388,000 đ

Bộ lưu điện ARES AR2120 1200VA/720W (Offline)

2,388,000 đ
 • OFFLINE CẢI TIẾN
 • Thời gian chuyển mạch <10ms Input 160~280V
 • Output 220V ±10%   50/60Hz   
 • Thời gian lưu điện 2PC 15 ~ 25 phút. (9.5kg)
Bộ lưu điện Ares AR210N 1000VA/600W (Line Interactive)

Bộ lưu điện Ares AR210N 1000VA/600W (Line Interactive)

Line Interactive Ares3,588,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR210N 1000VA/600W (Line Interactive)

3,588,000 đ
 • Input 160~280V, 50/60Hz
 • Output 220V±8%   50/60Hz
 • Thời gian lưu điện 2PC 15 ~ 25 phút.
 • Bình khô, không cần bảo dưỡng (12V/7AH * 2pcs)
Bộ lưu điện Ares AR901II /900W - True Online

Bộ lưu điện Ares AR901II /900W - True Online

Online Ares7,440,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR901II /900W - True Online

7,440,000 đ
 • Input 140~295V
 • Output 220V ±1%. 50/60Hz (Auto)
 • Kết nối USB + RJ45, SNMP Slot
 • Thời gian lưu điện 50% tải : 10 ~ 25 phút.
Bộ lưu điện Ares AR220N 2000VA/1200W (Line Interactive)

Bộ lưu điện Ares AR220N 2000VA/1200W (Line Interactive)

Line Interactive Ares4,990,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR220N 2000VA/1200W (Line Interactive)

4,990,000 đ
 • Input 160~280V, 50/60Hz
 • Output 220V±8%   50/60Hz
 • Thời gian lưu điện 4PC 15 ~ 25 phút.
 • Bình khô, không cần bảo dưỡng (12V/8AH * 3pcs)
Bộ lưu điện Ares AR230N 3000VA/1800W (Line Interactive)

Bộ lưu điện Ares AR230N 3000VA/1800W (Line Interactive)

Line Interactive Ares7,200,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR230N 3000VA/1800W (Line Interactive)

7,200,000 đ
 • Input 160~280V, 50/60Hz
 • Output 220V±8%  50/60Hz
 • Kết nối RS232 + RJ11
 • Thời gian lưu điện 6PC 15 ~ 25 phút.
 • Bình khô, không cần bảo dưỡng (12V/8AH * 4pcs)
Bộ lưu điện Ares AR210NH 1000VA/600W (Line Interactive)

Bộ lưu điện Ares AR210NH 1000VA/600W (Line Interactive)

Line Interactive Ares3,720,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR210NH 1000VA/600W (Line Interactive)

3,720,000 đ
 • Input 160~280V, 50/60Hz
 • Output 220V±8% 50/60Hz
 • Thời gian lưu điện tùy thuộc vào số lượng ắc quy
 • Dòng sạc 12A (tối đa) 24VDC
Bộ lưu điện Ares AR220NH 2000VA/1200W (Line Interactive)

Bộ lưu điện Ares AR220NH 2000VA/1200W (Line Interactive)

Line Interactive Ares5,040,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR220NH 2000VA/1200W (Line Interactive)

5,040,000 đ
 • Input 160~280V, 50/60Hz
 • Output 220V±8%   50/60Hz
 • Thời gian lưu điện tùy thuộc vào số lượng ắc quy
 • Dòng sạc 12A (tối đa) 36VDC
Bộ lưu điện Ares AR230NH 3000VA/1800W (Line Interactive)

Bộ lưu điện Ares AR230NH 3000VA/1800W (Line Interactive)

Line Interactive Ares7,560,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR230NH 3000VA/1800W (Line Interactive)

7,560,000 đ
 • Input 160~280V, 50/60Hz
 • Output 220V±8%   50/60Hz
 • Kết nối RS232 + RJ11
 • Dòng sạc 12A (tối đa) 48VDC
Bộ lưu điện Ares AR902II /1800W - True Online

Bộ lưu điện Ares AR902II /1800W - True Online

Online Ares14,400,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR902II /1800W - True Online

14,400,000 đ
 • Input 140~295V
 • Output 220V ±1%. 50/60Hz (Auto)
 • Kết nối USB + RJ45, SNMP Slot
 • Thời gian lưu điện 50% tải : 10 ~ 25 phút.
Bộ lưu điện Ares AR906II 6KVA/5400W (Online)

Bộ lưu điện Ares AR906II 6KVA/5400W (Online)

Online Ares42,000,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR906II 6KVA/5400W (Online)

42,000,000 đ
 • Công nghệ xử lý số DSP tiên tiến.
 • Input 140~295V
 • Output 220V ±1%. 50/60Hz (Auto)
 • Thời gian lưu điện 50% tải : 10 ~ 25 phút.
Bộ lưu điện Ares AR903II /2700W - True Online

Bộ lưu điện Ares AR903II /2700W - True Online

Online Ares18,500,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR903II /2700W - True Online

18,500,000 đ
 • Input 140~295V
 • Output 220V ±1%. 50/60Hz (Auto)
 • Kết nối USB + RJ45, SNMP Slot
 • Thời gian lưu điện 50% tải : 10 ~ 25 phút.
Bộ lưu điện Ares AR10D-1000W

Bộ lưu điện Ares AR10D-1000W

Offline cải tiến Ares6,840,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR10D-1000W

6,840,000 đ
 • Thời gian chuyển mạch <10ms Input 160~280V
 • Output 220V ±10%   50/60Hz   
 • Thời gian lưu điện 1PC 15 ~ 25 phút  (9kg)
 • Sóng sine chuẩn, không gây hại cho mô tơ
Bộ lưu điện Ares AR7D-700W

Bộ lưu điện Ares AR7D-700W

Offline cải tiến Ares4,752,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR7D-700W

4,752,000 đ
 • Thời gian chuyển mạch <10ms Input 160~280V
 • Output 220V ±10%   50/60Hz   
 • Thời gian lưu điện 1PC 15 ~ 25 phút  (7kg)
 • Sóng sinsine chuẩn, không gây hại cho mô tơ
Bộ lưu điện Ares AR9015H 3:1 10KVA/9KW

Bộ lưu điện Ares AR9015H 3:1 10KVA/9KW

Online Ares136,800,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR9015H 3:1 10KVA/9KW

136,800,000 đ
 • Công nghệ xử lý số DSP tiên tiến.
 • Input 140~295V, Output 220V ±1%. 50/60Hz (Auto)
 • Kết nối USB + RJ45, SNMP Slot
 • DC Voltage : 192V
Bộ lưu điện Ares AR9010H 3:1 10KVA/9KW

Bộ lưu điện Ares AR9010H 3:1 10KVA/9KW

Online Ares66,000,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR9010H 3:1 10KVA/9KW

66,000,000 đ
 • Công nghệ xử lý số DSP tiên tiến.
 • Input 140~295V, Output 220V ±1%. 50/60Hz (Auto)
 • Kết nối USB + RJ45, SNMP Slot
 • DC Voltage : 192V
Bộ lưu điện Ares AR906H 3:1 6KVA/5400W

Bộ lưu điện Ares AR906H 3:1 6KVA/5400W

Online Ares54,000,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR906H 3:1 6KVA/5400W

54,000,000 đ
 • Công nghệ xử lý số DSP tiên tiến. 
 • Input 140~295V, Output 220V ±1%. 50/60Hz (Auto)
 • Kết nối USB + RJ45, SNMP Slot
 • ​DC Voltage : 192V
Bộ lưu điện Ares AR9010IIHRT 10KVA (Online)

Bộ lưu điện Ares AR9010IIHRT 10KVA (Online)

Online Ares69,600,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR9010IIHRT 10KVA (Online)

69,600,000 đ
 • Công nghệ xử lý số DSP tiên tiến.
 • Input 140~295V, Output 220V ±1%. 50/60Hz (Auto)
 • Kết nối USB + RJ45, SNMP Slot
 • DC Voltage : 192V
Bộ lưu điện ARES AR903IIHRT 3KVA/2700W

Bộ lưu điện ARES AR903IIHRT 3KVA/2700W

Online AresLiên hệ

Bộ lưu điện ARES AR903IIHRT 3KVA/2700W

Liên hệ
 • Công suất 3KVA/2700W. Công nghệ xử lý số DSP tiên tiến.
 • Dạng sóng Sine chuẩn (Pure sine wave)
 • Kết nối USB    , SNMP Slot
 • Chống sét lan truyền qua cổng RJ45
 • Thời gian lưu điện 50% tải : 10 ~ 25 phút.
 • Bình khô không cần bảo dưỡng (12V/9Ah * 6pcs)
Bộ lưu điện ARES AR901IIHRT 1KVA/900W

Bộ lưu điện ARES AR901IIHRT 1KVA/900W

Online AresLiên hệ

Bộ lưu điện ARES AR901IIHRT 1KVA/900W

Liên hệ
 • Công suất 1KVA/900W. Công nghệ xử lý số DSP tiên tiến.
 • Dạng sóng Sine chuẩn (Pure sine wave)
 • Kết nối USB    , SNMP Slot
 • Chống sét lan truyền qua cổng RJ45
 • Thời gian lưu điện 50% tải : 10 ~ 25 phút.
 • Bình khô không cần bảo dưỡng (12V/9Ah * 2pcs)
Bộ lưu điện ARES AR902IIHRT 2KVA/1800W

Bộ lưu điện ARES AR902IIHRT 2KVA/1800W

Online AresLiên hệ

Bộ lưu điện ARES AR902IIHRT 2KVA/1800W

Liên hệ
 • Công suất 2KVA/1800W. Công nghệ xử lý số DSP tiên tiến.
 • Dạng sóng Sine chuẩn (Pure sine wave)
 • Kết nối USB    , SNMP Slot
 • Chống sét lan truyền qua cổng RJ45
 • Thời gian lưu điện 50% tải : 10 ~ 25 phút.
 • Bình khô không cần bảo dưỡng (48VDC)