Bộ lưu điện Ares AR265 650VA/390W (Offline)

Bộ lưu điện Ares AR265 650VA/390W (Offline)

Line Interactive Ares1,032,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR265 650VA/390W (Offline)

1,032,000 đ
 • Thời gian chuyển mạch <10ms Input 160~280V
 • Output 220V ±10%   50/60Hz   
 • Thời gian lưu điện 1PC 15 ~ 25 phút  (5.6kg)
Bộ lưu điện ARES AR2120 1200VA/720W (Offline)

Bộ lưu điện ARES AR2120 1200VA/720W (Offline)

Line Interactive Ares2,268,000 đ

Bộ lưu điện ARES AR2120 1200VA/720W (Offline)

2,268,000 đ
 • Thời gian chuyển mạch <10ms Input 160~280V
 • Output 220V ±10%   50/60Hz   
 • Thời gian lưu điện 2PC 15 ~ 25 phút. (10.5kg)
Bộ lưu điện Ares AR210N 1000VA/600W (Line Interactive)

Bộ lưu điện Ares AR210N 1000VA/600W (Line Interactive)

Line Interactive Ares3,588,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR210N 1000VA/600W (Line Interactive)

3,588,000 đ
 • Input 160~280V, 50/60Hz
 • Output 220V±8%   50/60Hz
 • Thời gian lưu điện 2PC 15 ~ 25 phút.
 • Bình khô, không cần bảo dưỡng (12V/7AH * 2pcs)
Bộ lưu điện Ares AR901II /900W - True Online

Bộ lưu điện Ares AR901II /900W - True Online

Online Ares6,990,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR901II /900W - True Online

6,990,000 đ
 • Input 140~295V
 • Output 220V ±1%. 50/60Hz (Auto)
 • Kết nối USB + RJ45, SNMP Slot
 • Thời gian lưu điện 50% tải : 10 ~ 25 phút.
Bộ lưu điện Ares AR220N 2000VA/1200W (Line Interactive)

Bộ lưu điện Ares AR220N 2000VA/1200W (Line Interactive)

Line Interactive Ares4,990,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR220N 2000VA/1200W (Line Interactive)

4,990,000 đ
 • Input 160~280V, 50/60Hz
 • Output 220V±8%   50/60Hz
 • Thời gian lưu điện 4PC 15 ~ 25 phút.
 • Bình khô, không cần bảo dưỡng (12V/8AH * 3pcs)
Bộ lưu điện Ares AR230N 3000VA/1800W (Line Interactive)

Bộ lưu điện Ares AR230N 3000VA/1800W (Line Interactive)

Line Interactive Ares7,200,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR230N 3000VA/1800W (Line Interactive)

7,200,000 đ
 • Input 160~280V, 50/60Hz
 • Output 220V±8%  50/60Hz
 • Kết nối RS232 + RJ11
 • Thời gian lưu điện 6PC 15 ~ 25 phút.
 • Bình khô, không cần bảo dưỡng (12V/8AH * 4pcs)
Bộ lưu điện Ares AR210NH 1000VA/600W (Line Interactive)

Bộ lưu điện Ares AR210NH 1000VA/600W (Line Interactive)

Line Interactive Ares3,720,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR210NH 1000VA/600W (Line Interactive)

3,720,000 đ
 • Input 160~280V, 50/60Hz
 • Output 220V±8% 50/60Hz
 • Thời gian lưu điện tùy thuộc vào số lượng ắc quy
 • Dòng sạc 12A (tối đa) 24VDC
Bộ lưu điện Ares AR220NH 2000VA/1200W (Line Interactive)

Bộ lưu điện Ares AR220NH 2000VA/1200W (Line Interactive)

Line Interactive Ares5,040,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR220NH 2000VA/1200W (Line Interactive)

5,040,000 đ
 • Input 160~280V, 50/60Hz
 • Output 220V±8%   50/60Hz
 • Thời gian lưu điện tùy thuộc vào số lượng ắc quy
 • Dòng sạc 12A (tối đa) 36VDC
Bộ lưu điện Ares AR230NH 3000VA/1800W (Line Interactive)

Bộ lưu điện Ares AR230NH 3000VA/1800W (Line Interactive)

Line Interactive Ares7,560,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR230NH 3000VA/1800W (Line Interactive)

7,560,000 đ
 • Input 160~280V, 50/60Hz
 • Output 220V±8%   50/60Hz
 • Kết nối RS232 + RJ11
 • Dòng sạc 12A (tối đa) 48VDC
Bộ lưu điện Ares AR902II /1800W - True Online

Bộ lưu điện Ares AR902II /1800W - True Online

Online Ares13,800,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR902II /1800W - True Online

13,800,000 đ
 • Input 140~295V
 • Output 220V ±1%. 50/60Hz (Auto)
 • Kết nối USB + RJ45, SNMP Slot
 • Thời gian lưu điện 50% tải : 10 ~ 25 phút.
Bộ lưu điện Ares AR906II 6KVA/5400W (Online)

Bộ lưu điện Ares AR906II 6KVA/5400W (Online)

Online Ares39,600,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR906II 6KVA/5400W (Online)

39,600,000 đ
 • Công nghệ xử lý số DSP tiên tiến.
 • Input 140~295V
 • Output 220V ±1%. 50/60Hz (Auto)
 • Thời gian lưu điện 50% tải : 10 ~ 25 phút.
Bộ lưu điện Ares AR903II /2700W - True Online

Bộ lưu điện Ares AR903II /2700W - True Online

Online Ares18,500,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR903II /2700W - True Online

18,500,000 đ
 • Input 140~295V
 • Output 220V ±1%. 50/60Hz (Auto)
 • Kết nối USB + RJ45, SNMP Slot
 • Thời gian lưu điện 50% tải : 10 ~ 25 phút.
Bộ lưu điện Ares AR910IIRT 10KVA

Bộ lưu điện Ares AR910IIRT 10KVA

Online Ares64,800,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR910IIRT 10KVA

64,800,000 đ
 • Công suất 10KVA/9KW. Công nghệ xử lý số DSP tiên tiến.
 • Dạng sóng Sine chuẩn (Pure sine wave)
 • Kết nối USB    , SNMP Slot
 • Chống sét lan truyền qua cổng RJ45
 • Thời gian lưu điện 50% tải : 10 ~ 25 phút.
 • Bình khô không cần bảo dưỡng (12V/9Ah * 16pcs)
Bộ lưu điện ARES AR906IIRT 6KVA

Bộ lưu điện ARES AR906IIRT 6KVA

Online Ares43,800,000 đ

Bộ lưu điện ARES AR906IIRT 6KVA

43,800,000 đ
 • Công suất 6KVA/5400W. Công nghệ xử lý số DSP tiên tiến.
 • Dạng sóng Sine chuẩn (Pure sine wave)
 • Kết nối USB    , SNMP Slot
 • Thời gian lưu điện 50% tải : 10 ~ 25 phút.
 • Bình khô không cần bảo dưỡng (12V/7Ah * 16pcs)
Bộ lưu điện ARES AR903IIRT 3KVA

Bộ lưu điện ARES AR903IIRT 3KVA

Online Ares18,960,000 đ

Bộ lưu điện ARES AR903IIRT 3KVA

18,960,000 đ
 • Công suất 3KVA/2700W. Công nghệ xử lý số DSP tiên tiến.
 • Dạng sóng Sine chuẩn (Pure sine wave)
 • Kết nối USB    , SNMP Slot
 • Chống sét lan truyền qua cổng RJ45
 • Thời gian lưu điện 50% tải : 10 ~ 25 phút.
 • Bình khô không cần bảo dưỡng (12V/9Ah * 6pcs)
Bộ lưu điện ARES AR902IIRT 2KVA

Bộ lưu điện ARES AR902IIRT 2KVA

Online Ares15,480,000 đ

Bộ lưu điện ARES AR902IIRT 2KVA

15,480,000 đ
 • Công suất 2KVA/1800W. Công nghệ xử lý số DSP tiên tiến.
 • Dạng sóng Sine chuẩn (Pure sine wave)
 • Kết nối USB    , SNMP Slot
 • Chống sét lan truyền qua cổng RJ45
 • Thời gian lưu điện 50% tải : 10 ~ 25 phút.
 • Bình khô không cần bảo dưỡng (12V/9Ah * 4pcs)
Bộ lưu điện ARES AR901IIRT 1KVA

Bộ lưu điện ARES AR901IIRT 1KVA

Online Ares9,588,000 đ

Bộ lưu điện ARES AR901IIRT 1KVA

9,588,000 đ
 • Công suất 1KVA/900W. Công nghệ xử lý số DSP tiên tiến.
 • Dạng sóng Sine chuẩn (Pure sine wave)
 • Kết nối USB    , SNMP Slot
 • Chống sét lan truyền qua cổng RJ45
 • Thời gian lưu điện 50% tải : 10 ~ 25 phút.
 • Bình khô không cần bảo dưỡng (12V/9Ah * 2pcs)
Bộ kích điện ARES AR3524 3500W

Bộ kích điện ARES AR3524 3500W

Inverter Ares17,400,000 đ

Bộ kích điện ARES AR3524 3500W

17,400,000 đ
 • Công suất  3500 W - Điện áp 24 V
 • Nguồn vào 150 V ~ 282V 50/6 0 Hz (Tự động điều chỉnh )
 • Nguồn ra 174 V ~ 245 V 50/60Hz ± 0.3Hz
 • Dạng sóng Sóng  sine thuần
 • Khả năng đột biến điện 10500 W
 • Thời gian chuyển mạch 1 6  ± 4ms
 • Dòng nạp 10  ~ 70A
Bộ kích điện ARES AR2524 2500W

Bộ kích điện ARES AR2524 2500W

Inverter Ares16,680,000 đ

Bộ kích điện ARES AR2524 2500W

16,680,000 đ
 • Công suất  2500 W - Điện áp 24 V
 • Nguồn vào 150 V ~ 282V 50/6 0 Hz (Tự động điều chỉnh )
 • Nguồn ra 174 V ~ 245 V 50/60Hz ± 0.3Hz
 • Dạng sóng Sóng  sine thuần
 • Khả năng đột biến điện 7500 W
 • Thời gian chuyển mạch 1 6  ± 4ms
 • Dòng nạp 10  ~ 70A
Bộ kích điện ARES AR1624 1600W

Bộ kích điện ARES AR1624 1600W

Inverter Ares9,480,000 đ

Bộ kích điện ARES AR1624 1600W

9,480,000 đ
 • Công suất 1600 W - Điện áp 24 V
 • Nguồn vào 150 V ~ 282V 50/6 0 Hz (Tự động điều chỉnh )
 • Nguồn ra 174 V ~ 245 V 50/60Hz ± 0.3Hz
 • Dạng sóng Sóng  sine thuần
 • Khả năng đột biến điện 4800W
 • Thời gian chuyển mạch 1 6  ± 4ms
 • Dòng nạp 10 ~ 40A
Bộ lưu điện Ares AR1012 1000W

Bộ lưu điện Ares AR1012 1000W

Inverter Ares6,480,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR1012 1000W

6,480,000 đ
 • Công suất 1000 W - Điện áp 12 V
 • Nguồn vào 150 V ~ 282V 50/6 0 Hz (Tự động điều chỉnh )
 • Nguồn ra 174 V ~ 245 V 50/60Hz ± 0.3Hz
 • Dạng sóng Sóng  sine thuần
 • Khả năng đột biến điện 3000 W
 • Thời gian chuyển mạch 1 0  ± 4ms
 • Dòng nạp 10  ~ 40A
Bộ lưu điện Ares AR0612 600W

Bộ lưu điện Ares AR0612 600W

Inverter Ares3,948,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR0612 600W

3,948,000 đ
 • Công suất 600W - Điện áp 12 V
 • Nguồn vào 150 V ~ 282V 50/6 0 Hz (Tự động điều chỉnh )
 • Nguồn ra 174 V ~ 245 V 50/60Hz ± 0.3Hz
 • Dạng sóng Sóng  sine thuần
 • Khả năng đột biến điện 1800W
 • Thời gian chuyển mạch 1 0  ± 4ms
 • Dòng nạp 10 ~ 30A
Bộ lưu điện Ares AR0312

Bộ lưu điện Ares AR0312

Inverter Ares5,820,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR0312

5,820,000 đ
 • Công suất 3000 W - Điện áp 12 V
 • Nguồn vào 150 V ~ 282V 50/6 0 Hz (Tự động điều chỉnh )
 • Nguồn ra 174 V ~ 245 V 50/60Hz ± 0.3Hz
 • Dạng sóng Sóng  sine thuần
 • Khả năng đột biến điện 3000 W
 • Thời gian chuyển mạch 1 0  ± 4ms
 • Dòng nạp 15A
Bộ lưu điện Ares AR610-1000VA/800W

Bộ lưu điện Ares AR610-1000VA/800W

Line Interactive Ares3,948,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR610-1000VA/800W

3,948,000 đ
 • Công suất 1000VA/800W, Input 160~280V, 50/60Hz Output 220V±8%
 • Thời gian chuyển mạch 2 ~ 5ms, chống sét lan truyền
 • Dạng sóng Sine chuẩn (Pure sine wave)
 • Thời gian lưu điện 2PC 15 ~ 25 phút.
 • Bình khô, không cần bảo dưỡng (12V/7AH * 2pcs)