Bộ lưu điện Ares AR901II /900W - True Online

Bộ lưu điện Ares AR901II /900W - True Online

Online Ares7,440,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR901II /900W - True Online

7,440,000 đ
 • Input 140~295V
 • Output 220V ±1%. 50/60Hz (Auto)
 • Kết nối USB + RJ45, SNMP Slot
 • Thời gian lưu điện 50% tải : 10 ~ 25 phút.
Bộ lưu điện Ares AR902II /1800W - True Online

Bộ lưu điện Ares AR902II /1800W - True Online

Online Ares14,400,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR902II /1800W - True Online

14,400,000 đ
 • Input 140~295V
 • Output 220V ±1%. 50/60Hz (Auto)
 • Kết nối USB + RJ45, SNMP Slot
 • Thời gian lưu điện 50% tải : 10 ~ 25 phút.
Bộ lưu điện Ares AR906II 6KVA/5400W (Online)

Bộ lưu điện Ares AR906II 6KVA/5400W (Online)

Online Ares42,000,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR906II 6KVA/5400W (Online)

42,000,000 đ
 • Công nghệ xử lý số DSP tiên tiến.
 • Input 140~295V
 • Output 220V ±1%. 50/60Hz (Auto)
 • Thời gian lưu điện 50% tải : 10 ~ 25 phút.
Bộ lưu điện Ares AR903II /2700W - True Online

Bộ lưu điện Ares AR903II /2700W - True Online

Online Ares18,500,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR903II /2700W - True Online

18,500,000 đ
 • Input 140~295V
 • Output 220V ±1%. 50/60Hz (Auto)
 • Kết nối USB + RJ45, SNMP Slot
 • Thời gian lưu điện 50% tải : 10 ~ 25 phút.
Bộ lưu điện Ares AR9015H 3:1 10KVA/9KW

Bộ lưu điện Ares AR9015H 3:1 10KVA/9KW

Online Ares136,800,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR9015H 3:1 10KVA/9KW

136,800,000 đ
 • Công nghệ xử lý số DSP tiên tiến.
 • Input 140~295V, Output 220V ±1%. 50/60Hz (Auto)
 • Kết nối USB + RJ45, SNMP Slot
 • DC Voltage : 192V
Bộ lưu điện Ares AR9010H 3:1 10KVA/9KW

Bộ lưu điện Ares AR9010H 3:1 10KVA/9KW

Online Ares66,000,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR9010H 3:1 10KVA/9KW

66,000,000 đ
 • Công nghệ xử lý số DSP tiên tiến.
 • Input 140~295V, Output 220V ±1%. 50/60Hz (Auto)
 • Kết nối USB + RJ45, SNMP Slot
 • DC Voltage : 192V
Bộ lưu điện Ares AR906H 3:1 6KVA/5400W

Bộ lưu điện Ares AR906H 3:1 6KVA/5400W

Online Ares54,000,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR906H 3:1 6KVA/5400W

54,000,000 đ
 • Công nghệ xử lý số DSP tiên tiến. 
 • Input 140~295V, Output 220V ±1%. 50/60Hz (Auto)
 • Kết nối USB + RJ45, SNMP Slot
 • ​DC Voltage : 192V
Bộ lưu điện Ares AR9010IIHRT 10KVA (Online)

Bộ lưu điện Ares AR9010IIHRT 10KVA (Online)

Online Ares69,600,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR9010IIHRT 10KVA (Online)

69,600,000 đ
 • Công nghệ xử lý số DSP tiên tiến.
 • Input 140~295V, Output 220V ±1%. 50/60Hz (Auto)
 • Kết nối USB + RJ45, SNMP Slot
 • DC Voltage : 192V
Bộ lưu điện ARES AR903IIHRT 3KVA/2700W

Bộ lưu điện ARES AR903IIHRT 3KVA/2700W

Online AresLiên hệ

Bộ lưu điện ARES AR903IIHRT 3KVA/2700W

Liên hệ
 • Công suất 3KVA/2700W. Công nghệ xử lý số DSP tiên tiến.
 • Dạng sóng Sine chuẩn (Pure sine wave)
 • Kết nối USB    , SNMP Slot
 • Chống sét lan truyền qua cổng RJ45
 • Thời gian lưu điện 50% tải : 10 ~ 25 phút.
 • Bình khô không cần bảo dưỡng (12V/9Ah * 6pcs)
Bộ lưu điện ARES AR901IIHRT 1KVA/900W

Bộ lưu điện ARES AR901IIHRT 1KVA/900W

Online AresLiên hệ

Bộ lưu điện ARES AR901IIHRT 1KVA/900W

Liên hệ
 • Công suất 1KVA/900W. Công nghệ xử lý số DSP tiên tiến.
 • Dạng sóng Sine chuẩn (Pure sine wave)
 • Kết nối USB    , SNMP Slot
 • Chống sét lan truyền qua cổng RJ45
 • Thời gian lưu điện 50% tải : 10 ~ 25 phút.
 • Bình khô không cần bảo dưỡng (12V/9Ah * 2pcs)
Bộ lưu điện ARES AR902IIHRT 2KVA/1800W

Bộ lưu điện ARES AR902IIHRT 2KVA/1800W

Online AresLiên hệ

Bộ lưu điện ARES AR902IIHRT 2KVA/1800W

Liên hệ
 • Công suất 2KVA/1800W. Công nghệ xử lý số DSP tiên tiến.
 • Dạng sóng Sine chuẩn (Pure sine wave)
 • Kết nối USB    , SNMP Slot
 • Chống sét lan truyền qua cổng RJ45
 • Thời gian lưu điện 50% tải : 10 ~ 25 phút.
 • Bình khô không cần bảo dưỡng (48VDC)
Bộ lưu điện Ares AR910IIRT 10KVA

Bộ lưu điện Ares AR910IIRT 10KVA

Online Ares64,800,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR910IIRT 10KVA

64,800,000 đ
 • Công suất 10KVA/9KW. Công nghệ xử lý số DSP tiên tiến.
 • Dạng sóng Sine chuẩn (Pure sine wave)
 • Kết nối USB    , SNMP Slot
 • Chống sét lan truyền qua cổng RJ45
 • Thời gian lưu điện 50% tải : 10 ~ 25 phút.
 • Bình khô không cần bảo dưỡng (12V/9Ah * 16pcs)
Bộ lưu điện ARES AR906IIRT 6KVA/5400W

Bộ lưu điện ARES AR906IIRT 6KVA/5400W

Online Ares45,600,000 đ

Bộ lưu điện ARES AR906IIRT 6KVA/5400W

45,600,000 đ
 • Công suất 6KVA/5400W. Công nghệ xử lý số DSP tiên tiến.
 • Dạng sóng Sine chuẩn (Pure sine wave)
 • Kết nối USB    , SNMP Slot
 • Thời gian lưu điện 50% tải : 10 ~ 25 phút.
 • Bình khô không cần bảo dưỡng (12V/7Ah * 16pcs)
Bộ lưu điện ARES AR903IIRT 3KVA/2700W

Bộ lưu điện ARES AR903IIRT 3KVA/2700W

Online Ares19,800,000 đ

Bộ lưu điện ARES AR903IIRT 3KVA/2700W

19,800,000 đ
 • Công suất 3KVA/2700W. Công nghệ xử lý số DSP tiên tiến.
 • Dạng sóng Sine chuẩn (Pure sine wave)
 • Kết nối USB    , SNMP Slot
 • Chống sét lan truyền qua cổng RJ45
 • Thời gian lưu điện 50% tải : 10 ~ 25 phút.
 • Bình khô không cần bảo dưỡng (12V/9Ah * 6pcs)
Bộ lưu điện ARES AR902IIRT 2KVA/1800W

Bộ lưu điện ARES AR902IIRT 2KVA/1800W

Online Ares16,200,000 đ

Bộ lưu điện ARES AR902IIRT 2KVA/1800W

16,200,000 đ
 • Công suất 2KVA/1800W. Công nghệ xử lý số DSP tiên tiến.
 • Dạng sóng Sine chuẩn (Pure sine wave)
 • Kết nối USB    , SNMP Slot
 • Chống sét lan truyền qua cổng RJ45
 • Thời gian lưu điện 50% tải : 10 ~ 25 phút.
 • Bình khô không cần bảo dưỡng (12V/9Ah * 4pcs)
Bộ lưu điện ARES AR901IIRT 1KVA/900W

Bộ lưu điện ARES AR901IIRT 1KVA/900W

Online Ares9,588,000 đ

Bộ lưu điện ARES AR901IIRT 1KVA/900W

9,588,000 đ
 • Công suất 1KVA/900W. Công nghệ xử lý số DSP tiên tiến.
 • Dạng sóng Sine chuẩn (Pure sine wave)
 • Kết nối USB    , SNMP Slot
 • Chống sét lan truyền qua cổng RJ45
 • Thời gian lưu điện 50% tải : 10 ~ 25 phút.
 • Bình khô không cần bảo dưỡng (12V/9Ah * 2pcs)
Bộ lưu điện Ares AR9010IIH 10KVA (Online)

Bộ lưu điện Ares AR9010IIH 10KVA (Online)

Online Ares56,400,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR9010IIH 10KVA (Online)

56,400,000 đ
 • Công nghệ xử lý số DSP tiên tiến.
 • Input 140~295V, Output 220V ±1%. 50/60Hz (Auto)
 • Kết nối USB + RJ45, SNMP Slot
 • DC Voltage : 192V
Bộ lưu điện Ares AR9010II 10KVA/9KW (Online)

Bộ lưu điện Ares AR9010II 10KVA/9KW (Online)

Online Ares62,400,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR9010II 10KVA/9KW (Online)

62,400,000 đ
 • Công nghệ xử lý số DSP tiên tiến.
 • In 380V, Out 380V ±1%. 10kg.
 • Thời gian lưu điện 50% tải : 25 phút.
Bộ lưu điện Ares AR906IIH 6KVA (Online)

Bộ lưu điện Ares AR906IIH 6KVA (Online)

Online Ares38,400,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR906IIH 6KVA (Online)

38,400,000 đ
 • Công nghệ xử lý số DSP tiên tiến. 
 • Input 140~295V, Output 220V ±1%. 50/60Hz (Auto)
 • Kết nối USB + RJ45, SNMP Slot
 • ​DC Voltage : 192V
Bộ lưu điện Ares AR903IIH 3KVA/2700W (Online)

Bộ lưu điện Ares AR903IIH 3KVA/2700W (Online)

Online Ares16,800,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR903IIH 3KVA/2700W (Online)

16,800,000 đ
 • Input 140~295V
 • Output 220V ±1%. 50/60Hz (Auto)
 • Kết nối USB + RJ45, SNMP Slot
 • Dòng sạc 6A (tối đa) 72VDC
Bộ lưu điện Ares AR902IIH 2KVA/1800W (Online)

Bộ lưu điện Ares AR902IIH 2KVA/1800W (Online)

Online Ares13,200,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR902IIH 2KVA/1800W (Online)

13,200,000 đ
 • Input 140~295V
 • Output 220V ±1%. 50/60Hz (Auto)
 • Kết nối USB + RJ45, SNMP Slot
 • Dòng sạc 6A (tối đa) 48VDC