Ưu đãi mùa tựu trường
Khách hàng khi mua 1 màn hình LG trong thời gian diễn ra khuyến mãi sẽ nhận được 01 bảng vẽ điện tử Wacom đối với màn hình UHD, Ultral Wide, tay cầm chơi game Xbox One đối với màn hình UltraGear, thẻ quà tặng GOT IT tùy theo số lượng đối với từng dòng UltraGear, QHD văn phòng, mọi thông tin biết thêm vui lòng bộ phận kinh doanh để nắm thêm chi tiết.
Khách hàng khi mua 1 màn hình LG trong thời gian diễn ra khuyến mãi sẽ nhận được 01 bảng vẽ điện tử Wacom đối với màn hình UHD, Ultral Wide, tay cầm chơi game Xbox One đối với màn hình UltraGear, thẻ quà tặng GOT IT tùy theo số lượng đối với từng dòng UltraGear, QHD văn phòng, mọi thông tin biết thêm vui lòng bộ phận kinh doanh để nắm thêm chi tiết.