Bộ kích điện ARES AR3524 3500W

Bộ kích điện ARES AR3524 3500W

Inverter Ares17,400,000 đ

Bộ kích điện ARES AR3524 3500W

17,400,000 đ
 • Công suất  3500 W - Điện áp 24 V
 • Nguồn vào 150 V ~ 282V 50/6 0 Hz (Tự động điều chỉnh )
 • Nguồn ra 174 V ~ 245 V 50/60Hz ± 0.3Hz
 • Dạng sóng Sóng  sine thuần
 • Khả năng đột biến điện 10500 W
 • Thời gian chuyển mạch 1 6  ± 4ms
 • Dòng nạp 10  ~ 70A
Bộ kích điện ARES AR2524 2500W

Bộ kích điện ARES AR2524 2500W

Inverter Ares16,680,000 đ

Bộ kích điện ARES AR2524 2500W

16,680,000 đ
 • Công suất  2500 W - Điện áp 24 V
 • Nguồn vào 150 V ~ 282V 50/6 0 Hz (Tự động điều chỉnh )
 • Nguồn ra 174 V ~ 245 V 50/60Hz ± 0.3Hz
 • Dạng sóng Sóng  sine thuần
 • Khả năng đột biến điện 7500 W
 • Thời gian chuyển mạch 1 6  ± 4ms
 • Dòng nạp 10  ~ 70A
Bộ kích điện ARES AR1624 1600W

Bộ kích điện ARES AR1624 1600W

Inverter Ares9,480,000 đ

Bộ kích điện ARES AR1624 1600W

9,480,000 đ
 • Công suất 1600 W - Điện áp 24 V
 • Nguồn vào 150 V ~ 282V 50/6 0 Hz (Tự động điều chỉnh )
 • Nguồn ra 174 V ~ 245 V 50/60Hz ± 0.3Hz
 • Dạng sóng Sóng  sine thuần
 • Khả năng đột biến điện 4800W
 • Thời gian chuyển mạch 1 6  ± 4ms
 • Dòng nạp 10 ~ 40A
Bộ lưu điện Ares AR1012 1000W

Bộ lưu điện Ares AR1012 1000W

Inverter Ares6,480,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR1012 1000W

6,480,000 đ
 • Công suất 1000 W - Điện áp 12 V
 • Nguồn vào 150 V ~ 282V 50/6 0 Hz (Tự động điều chỉnh )
 • Nguồn ra 174 V ~ 245 V 50/60Hz ± 0.3Hz
 • Dạng sóng Sóng  sine thuần
 • Khả năng đột biến điện 3000 W
 • Thời gian chuyển mạch 1 0  ± 4ms
 • Dòng nạp 10  ~ 40A
Bộ lưu điện Ares AR0612 600W

Bộ lưu điện Ares AR0612 600W

Inverter Ares3,948,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR0612 600W

3,948,000 đ
 • Công suất 600W - Điện áp 12 V
 • Nguồn vào 150 V ~ 282V 50/6 0 Hz (Tự động điều chỉnh )
 • Nguồn ra 174 V ~ 245 V 50/60Hz ± 0.3Hz
 • Dạng sóng Sóng  sine thuần
 • Khả năng đột biến điện 1800W
 • Thời gian chuyển mạch 1 0  ± 4ms
 • Dòng nạp 10 ~ 30A
Bộ lưu điện Ares AR0312

Bộ lưu điện Ares AR0312

Inverter Ares5,820,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR0312

5,820,000 đ
 • Công suất 3000 W - Điện áp 12 V
 • Nguồn vào 150 V ~ 282V 50/6 0 Hz (Tự động điều chỉnh )
 • Nguồn ra 174 V ~ 245 V 50/60Hz ± 0.3Hz
 • Dạng sóng Sóng  sine thuần
 • Khả năng đột biến điện 3000 W
 • Thời gian chuyển mạch 1 0  ± 4ms
 • Dòng nạp 15A