Máy in laser màu OKI C833N

Máy in laser màu OKI C833N

Laser màu Oki39,990,000 đ

Máy in laser màu OKI C833N

39,990,000 đ
 • A3 màu, 35pmm
 • Giấy dày 254gsm
 • 1200x600 dpi(thật)
 • In qua mạng
 • In Banner 1m32
 • 75k trang/tháng
Máy in laser màu đa chức năng OKI MC363dn

Máy in laser màu đa chức năng OKI MC363dn

Đa chức năng Oki18,990,000 đ

Máy in laser màu đa chức năng OKI MC363dn

18,990,000 đ
 • In/Scan/Fax/Copy
 • 34 ppm HD color
 • Tự động đảo mặt
 • In qua mạng
 • Cổng USB
Máy in laser màu A3 OKI Pro7411WT

Máy in laser màu A3 OKI Pro7411WT

Laser màu Oki77,705,000 đ

Máy in laser màu A3 OKI Pro7411WT

77,705,000 đ
 • A4, 34ppm
 • ProQ2400 Multi-level technology
 • 1200 x 600dpi (thật)
 • in qua mạng
Máy in laser màu A3 OKI Pro9420WT

Máy in laser màu A3 OKI Pro9420WT

Laser màu Oki150,890,000 đ

Máy in laser màu A3 OKI Pro9420WT

150,890,000 đ
 • A3 màu, 31pp
 • 1200x600 dpi (thật)
 • in qua mạng
Máy in laser màu OKI C332dn

Máy in laser màu OKI C332dn

Laser màu Oki7,990,000 đ

Máy in laser màu OKI C332dn

7,990,000 đ
 • In màu A4,26 ppm
 • 1200x600 dpi(thật)
 • In giấy dầy 220gsm
 • In qua mạng
 • 1 - 5 người dùng
Máy in laser màu OKI A4 C612n

Máy in laser màu OKI A4 C612n

Laser màu Oki19,026,000 đ

Máy in laser màu OKI A4 C612n

19,026,000 đ
 • In màu A4,34ppm
 • 1200 x 600 dpi(thật)
 • Giấy dầy 250 gsm
 • In qua mạng
 • 1 - 20 người sử dụng
Máy in laser trắng đen OKI B432dn

Máy in laser trắng đen OKI B432dn

Trắng đen Oki11,608,000 đ

Máy in laser trắng đen OKI B432dn

11,608,000 đ
 • Máy in trắng đen A4
 • Tốc độ 40 trang/phút
 • 80.000 trang/tháng
 • Mực 3K/7K/12K trang
 • In mạng, Đảo mặt
 • USB
Máy in laser trắng đen OKI B412dn

Máy in laser trắng đen OKI B412dn

Trắng đen Oki7,832,000 đ

Máy in laser trắng đen OKI B412dn

7,832,000 đ
 • Máy in trắng đen A4
 • Tốc độ 33 trang/phút
 • 60.000 trang/tháng
 • Mực 3.000/7.000 trang
 • In mạng, Đảo mặt
 • USB
Máy in đa năng trắng đen OKI MB472dnw

Máy in đa năng trắng đen OKI MB472dnw

Đa chức năng Oki10,315,000 đ

Máy in đa năng trắng đen OKI MB472dnw

10,315,000 đ
 • In/Scan/Fax/Copy
 • 33 trang/phút
 • Tự động đảo mặt
 • Qua cổng mạng, in qua wifi
 • Khe cắm USB
 • Máy in trắng đen
Máy in đa năng trắng đen OKI MB492dn

Máy in đa năng trắng đen OKI MB492dn

Đa chức năng Oki14,053,000 đ

Máy in đa năng trắng đen OKI MB492dn

14,053,000 đ
 • In/Scan/Fax/Copy
 • 40 trang/phút
 • Tự động đảo mặt
 • Qua mạng
 • Khe cắm USB
 • Trắng đen
Máy in OKI ML 1190 Plus in hóa đơn, phiếu xuất

Máy in OKI ML 1190 Plus in hóa đơn, phiếu xuất

Máy in kim Oki3,990,000 đ

Máy in OKI ML 1190 Plus in hóa đơn, phiếu xuất

3,990,000 đ
 • In 5 liên, A4
 • 24 Kim
 • 333 ký tự/giây
 • <100 tờ/ngày
 • USB,Parraller,Serial
 • Rib : 4 triệu ký tự
Máy in OKI C831N, Dũng sĩ cuốn giấy dày.

Máy in OKI C831N, Dũng sĩ cuốn giấy dày.

Laser màu Oki39,990,000 đ

Máy in OKI C831N, Dũng sĩ cuốn giấy dày.

39,990,000 đ
 • A3 màu, 20pmm
 • Giấy dày 256gsm
 • 1200x600 dpi(thật)
 • In qua mạng
 • In Banner 1m32
 • 75k trang/tháng
Máy in OKI ML 5790  in hóa đơn, phiếu xuất cường độ cao.

Máy in OKI ML 5790 in hóa đơn, phiếu xuất cường độ cao.

Máy in kim Oki11,450,000 đ

Máy in OKI ML 5790 in hóa đơn, phiếu xuất cường độ cao.

11,450,000 đ
 • In 6 liên, A4
 • 24 Kim
 • 576 Ký tự/giây
 • >1000 tờ/ngày
 • USB, Paraller
 • Rib : 8 triệu ký tự
Máy in OKI MC362dn, tương đương máy Photocopy màu cao cấp.

Máy in OKI MC362dn, tương đương máy Photocopy màu cao cấp.

Đa chức năng Oki16,790,000 đ

Máy in OKI MC362dn, tương đương máy Photocopy màu cao cấp.

16,790,000 đ
 • In/Scan/Fax/Copy
 • 22ppm HD Color
 • Tự động đảo mặt
 • Qua mạng
 • Khe cắm USB
 • Bạn của màu sắc
Máy in OKI ML 1120 Plus in hóa đơn, phiếu xuất

Máy in OKI ML 1120 Plus in hóa đơn, phiếu xuất

Máy in kim Oki4,064,000 đ

Máy in OKI ML 1120 Plus in hóa đơn, phiếu xuất

4,064,000 đ
 • iN 5 liên, A4
 • 9 Kim
 • 375 ký tự/giây
 • <100 tờ/ngày
 • USB,Paraller,Serial
 • Rib : 4 triệu ký tự
Máy in kim OKI ML 320T Plus

Máy in kim OKI ML 320T Plus

Máy in kim Oki7,387,000 đ

Máy in kim OKI ML 320T Plus

7,387,000 đ
 • In 5 liên, A4
 • 9 Kim
 • 390 ký tự/giây
 • <100 tờ/ngày
 • USB,Parraller,Serial
 • Rib : 3 triệu ký tự
Máy in kim OKI ML 5720

Máy in kim OKI ML 5720

Máy in kim Oki11,450,000 đ

Máy in kim OKI ML 5720

11,450,000 đ
 • In 7 liên, A4
 • 9 Kim
 • 576 ký tự/giây
 • >100 tờ/ngày
 • USB,Parraller,Serial
 • Rib : 8 triệu ký tự
Máy in OKI ML 6300FB, Chuyên dụng in sổ, bằng cấp.

Máy in OKI ML 6300FB, Chuyên dụng in sổ, bằng cấp.

Máy in kim Oki17,067,000 đ

Máy in OKI ML 6300FB, Chuyên dụng in sổ, bằng cấp.

17,067,000 đ
 • iN 6 liên, A4
 • 24 Kim
 • 450 ký tự/giây
 • <500 tờ/ngày
 • USB, Paraller
 • Rib : 4 triệu ký tự
Máy in OKI B431dn plus, tốc độ in cực nhanh.

Máy in OKI B431dn plus, tốc độ in cực nhanh.

Trắng đen Oki9,397,000 đ

Máy in OKI B431dn plus, tốc độ in cực nhanh.

9,397,000 đ
 • Trắng đen A4
 • 45 trang/phút
 • 80K trang/tháng
 • Mực 12K trang
 • In mạng, Đảo mặt
 • USB, Paraller
Máy in kim OKI ML 5791

Máy in kim OKI ML 5791

Máy in kim Oki17,116,000 đ

Máy in kim OKI ML 5791

17,116,000 đ
 • In 6 liên, A3
 • 24 Kim
 • 576 ký tự/giây
 • USB,Parraller,Serial
 • Rib : 8 triệu ký tự
Máy in laser trắng đen OKI B820n, chuyên in bản vẽ.

Máy in laser trắng đen OKI B820n, chuyên in bản vẽ.

Trắng đen Oki19,940,000 đ

Máy in laser trắng đen OKI B820n, chuyên in bản vẽ.

19,940,000 đ
 • In trắng đen A3
 • 20 trang A3/phút
 • 100K trang/tháng
 • Mực 6K trang
 • In qua mạng
 • Quản lý in ấn
Máy in laser trắng đen OKI B840DN, ngòi bút của kỹ sư.

Máy in laser trắng đen OKI B840DN, ngòi bút của kỹ sư.

Trắng đen Oki28,340,000 đ

Máy in laser trắng đen OKI B840DN, ngòi bút của kỹ sư.

28,340,000 đ
 • In trắng đen A3
 • 22 trang A3/phút
 • 100K trang/tháng
 • Mực 6K trang
 • In mạng, đảo mặt
 • Quản lý in ấn
Máy in laser màu A3 OKI Pro8432WT

Máy in laser màu A3 OKI Pro8432WT

Laser màu Oki180,000,000 đ

Máy in laser màu A3 OKI Pro8432WT

180,000,000 đ
 • A4: 35ppm; A3: 20ppm
 • ProQ Multi-level technology
 • 1200x600 dpi (thật)
 • In qua mạng
Trống từ màu đen OKI Image Drum Black C612

Trống từ màu đen OKI Image Drum Black C612

Mực in và phụ kiện Oki1,260,000 đ

Trống từ màu đen OKI Image Drum Black C612

1,260,000 đ
 • 20.000 trang
 • chính hãng