Bộ lưu điện ARES AR265U 650VA/390W (Offline cải tiến)

Bộ lưu điện ARES AR265U 650VA/390W (Offline cải tiến)

Offline cải tiến Ares1,245,000 đ

Bộ lưu điện ARES AR265U 650VA/390W (Offline cải tiến)

1,245,000 đ
 • OFFLINE CẢI TIẾN
 • Thời gian chuyển mạch <10ms Input 160~280V
 • Output 220V ±10%   50/60Hz   
 • Thời gian lưu điện 2PC 15 ~ 25 phút. (4.3kg VỎ KIM LOẠI)
Bộ lưu điện ARES AR265I 650VA/390W (Offline)

Bộ lưu điện ARES AR265I 650VA/390W (Offline)

Offline cải tiến Ares1,056,000 đ

Bộ lưu điện ARES AR265I 650VA/390W (Offline)

1,056,000 đ
 • OFFLINE CẢI TIẾN
 • Thời gian chuyển mạch <10ms Input 160~280V
 • Output 220V ±10%   50/60Hz   
 • Thời gian lưu điện 2PC 15 ~ 25 phút. (4.3kg VỎ NHỰA)
Bộ lưu điện ARES AR2120 1200VA/720W (Offline)

Bộ lưu điện ARES AR2120 1200VA/720W (Offline)

Offline cải tiến Ares2,388,000 đ

Bộ lưu điện ARES AR2120 1200VA/720W (Offline)

2,388,000 đ
 • OFFLINE CẢI TIẾN
 • Thời gian chuyển mạch <10ms Input 160~280V
 • Output 220V ±10%   50/60Hz   
 • Thời gian lưu điện 2PC 15 ~ 25 phút. (9.5kg)
Bộ lưu điện Ares AR10D-1000W

Bộ lưu điện Ares AR10D-1000W

Offline cải tiến Ares6,840,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR10D-1000W

6,840,000 đ
 • Thời gian chuyển mạch <10ms Input 160~280V
 • Output 220V ±10%   50/60Hz   
 • Thời gian lưu điện 1PC 15 ~ 25 phút  (9kg)
 • Sóng sine chuẩn, không gây hại cho mô tơ
Bộ lưu điện Ares AR7D-700W

Bộ lưu điện Ares AR7D-700W

Offline cải tiến Ares4,752,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR7D-700W

4,752,000 đ
 • Thời gian chuyển mạch <10ms Input 160~280V
 • Output 220V ±10%   50/60Hz   
 • Thời gian lưu điện 1PC 15 ~ 25 phút  (7kg)
 • Sóng sinsine chuẩn, không gây hại cho mô tơ
Bộ lưu điện Ares AR2150 1500VA/900W

Bộ lưu điện Ares AR2150 1500VA/900W

Offline cải tiến Ares3,907,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR2150 1500VA/900W

3,907,000 đ
 • Thời gian chuyển mạch <10ms Input 80~150V, Output 110V ±10%   50/60Hz   
 • Dạng sóng: Sóng sine mô phỏng (Simulated sine wave)
 • Thời gian lưu điện 2PC 15 ~ 25 phút. (10.7kg)
Bộ lưu điện Ares AR6D-600W

Bộ lưu điện Ares AR6D-600W

Offline cải tiến Ares3,840,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR6D-600W

3,840,000 đ
 • Thời gian chuyển mạch <10ms Input 160~280V
 • Output 220V ±10%   50/60Hz   
 • Thời gian lưu điện 1PC 15 ~ 25 phút  (6.5kg)
 • Sóng sine chuẩn, không gây hại cho mô tơ
Bộ lưu điện ARES AR2200 2000VA/1200W

Bộ lưu điện ARES AR2200 2000VA/1200W

Offline cải tiến Ares3,840,000 đ

Bộ lưu điện ARES AR2200 2000VA/1200W

3,840,000 đ
 • Thời gian chuyển mạch <10ms
 • Input 160~280V, Output 220V ±10%   50/60Hz   
 • Thời gian lưu điện 2PC 20 ~ 25 phút