Bộ lưu điện Ares AR265 650VA/390W (Offline)

Bộ lưu điện Ares AR265 650VA/390W (Offline)

Line Interactive Ares1,032,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR265 650VA/390W (Offline)

1,032,000 đ
 • Thời gian chuyển mạch <10ms Input 160~280V
 • Output 220V ±10%   50/60Hz   
 • Thời gian lưu điện 1PC 15 ~ 25 phút  (5.6kg)
Bộ lưu điện ARES AR2120 1200VA/720W (Offline)

Bộ lưu điện ARES AR2120 1200VA/720W (Offline)

Line Interactive Ares2,268,000 đ

Bộ lưu điện ARES AR2120 1200VA/720W (Offline)

2,268,000 đ
 • Thời gian chuyển mạch <10ms Input 160~280V
 • Output 220V ±10%   50/60Hz   
 • Thời gian lưu điện 2PC 15 ~ 25 phút. (10.5kg)
Bộ lưu điện Ares AR210N 1000VA/600W (Line Interactive)

Bộ lưu điện Ares AR210N 1000VA/600W (Line Interactive)

Line Interactive Ares3,588,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR210N 1000VA/600W (Line Interactive)

3,588,000 đ
 • Input 160~280V, 50/60Hz
 • Output 220V±8%   50/60Hz
 • Thời gian lưu điện 2PC 15 ~ 25 phút.
 • Bình khô, không cần bảo dưỡng (12V/7AH * 2pcs)
Bộ lưu điện Ares AR220N 2000VA/1200W (Line Interactive)

Bộ lưu điện Ares AR220N 2000VA/1200W (Line Interactive)

Line Interactive Ares4,990,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR220N 2000VA/1200W (Line Interactive)

4,990,000 đ
 • Input 160~280V, 50/60Hz
 • Output 220V±8%   50/60Hz
 • Thời gian lưu điện 4PC 15 ~ 25 phút.
 • Bình khô, không cần bảo dưỡng (12V/8AH * 3pcs)
Bộ lưu điện Ares AR230N 3000VA/1800W (Line Interactive)

Bộ lưu điện Ares AR230N 3000VA/1800W (Line Interactive)

Line Interactive Ares7,200,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR230N 3000VA/1800W (Line Interactive)

7,200,000 đ
 • Input 160~280V, 50/60Hz
 • Output 220V±8%  50/60Hz
 • Kết nối RS232 + RJ11
 • Thời gian lưu điện 6PC 15 ~ 25 phút.
 • Bình khô, không cần bảo dưỡng (12V/8AH * 4pcs)
Bộ lưu điện Ares AR210NH 1000VA/600W (Line Interactive)

Bộ lưu điện Ares AR210NH 1000VA/600W (Line Interactive)

Line Interactive Ares3,720,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR210NH 1000VA/600W (Line Interactive)

3,720,000 đ
 • Input 160~280V, 50/60Hz
 • Output 220V±8% 50/60Hz
 • Thời gian lưu điện tùy thuộc vào số lượng ắc quy
 • Dòng sạc 12A (tối đa) 24VDC
Bộ lưu điện Ares AR220NH 2000VA/1200W (Line Interactive)

Bộ lưu điện Ares AR220NH 2000VA/1200W (Line Interactive)

Line Interactive Ares5,040,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR220NH 2000VA/1200W (Line Interactive)

5,040,000 đ
 • Input 160~280V, 50/60Hz
 • Output 220V±8%   50/60Hz
 • Thời gian lưu điện tùy thuộc vào số lượng ắc quy
 • Dòng sạc 12A (tối đa) 36VDC
Bộ lưu điện Ares AR230NH 3000VA/1800W (Line Interactive)

Bộ lưu điện Ares AR230NH 3000VA/1800W (Line Interactive)

Line Interactive Ares7,560,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR230NH 3000VA/1800W (Line Interactive)

7,560,000 đ
 • Input 160~280V, 50/60Hz
 • Output 220V±8%   50/60Hz
 • Kết nối RS232 + RJ11
 • Dòng sạc 12A (tối đa) 48VDC
Bộ lưu điện Ares AR610-1000VA/800W

Bộ lưu điện Ares AR610-1000VA/800W

Line Interactive Ares3,948,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR610-1000VA/800W

3,948,000 đ
 • Công suất 1000VA/800W, Input 160~280V, 50/60Hz Output 220V±8%
 • Thời gian chuyển mạch 2 ~ 5ms, chống sét lan truyền
 • Dạng sóng Sine chuẩn (Pure sine wave)
 • Thời gian lưu điện 2PC 15 ~ 25 phút.
 • Bình khô, không cần bảo dưỡng (12V/7AH * 2pcs)
Bộ lưu điện Ares AR2150 1500VA/900W

Bộ lưu điện Ares AR2150 1500VA/900W

Line Interactive Ares3,907,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR2150 1500VA/900W

3,907,000 đ
 • Thời gian chuyển mạch <10ms Input 80~150V, Output 110V ±10%   50/60Hz   
 • Dạng sóng: Sóng sine mô phỏng (Simulated sine wave)
 • Thời gian lưu điện 2PC 15 ~ 25 phút. (10.7kg)
Bộ lưu điện ARES AR2200 2000VA

Bộ lưu điện ARES AR2200 2000VA

Line Interactive Ares3,840,000 đ

Bộ lưu điện ARES AR2200 2000VA

3,840,000 đ
 • Thời gian chuyển mạch <10ms
 • Input 160~280V, Output 220V ±10%   50/60Hz   
 • Thời gian lưu điện 2PC 20 ~ 30 phút