Bộ lưu điện Ares AR265 650VA/390W (Offline)

Bộ lưu điện Ares AR265 650VA/390W (Offline)

Line Interactive Ares1,032,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR265 650VA/390W (Offline)

1,032,000 đ
 • Thời gian chuyển mạch <10ms Input 160~280V
 • Output 220V ±10%   50/60Hz   
 • Thời gian lưu điện 1PC 15 ~ 25 phút  (5.6kg)
Bộ lưu điện Ares AR210N 1000VA/600W (Line Interactive)

Bộ lưu điện Ares AR210N 1000VA/600W (Line Interactive)

Line Interactive Ares3,588,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR210N 1000VA/600W (Line Interactive)

3,588,000 đ
 • Input 160~280V, 50/60Hz
 • Output 220V±8%   50/60Hz
 • Thời gian lưu điện 2PC 15 ~ 25 phút.
 • Bình khô, không cần bảo dưỡng (12V/7AH * 2pcs)
Bộ lưu điện Ares AR220N 2000VA/1200W (Line Interactive)

Bộ lưu điện Ares AR220N 2000VA/1200W (Line Interactive)

Line Interactive Ares4,990,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR220N 2000VA/1200W (Line Interactive)

4,990,000 đ
 • Input 160~280V, 50/60Hz
 • Output 220V±8%   50/60Hz
 • Thời gian lưu điện 4PC 15 ~ 25 phút.
 • Bình khô, không cần bảo dưỡng (12V/8AH * 3pcs)
Bộ lưu điện Ares AR230N 3000VA/1800W (Line Interactive)

Bộ lưu điện Ares AR230N 3000VA/1800W (Line Interactive)

Line Interactive Ares7,200,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR230N 3000VA/1800W (Line Interactive)

7,200,000 đ
 • Input 160~280V, 50/60Hz
 • Output 220V±8%  50/60Hz
 • Kết nối RS232 + RJ11
 • Thời gian lưu điện 6PC 15 ~ 25 phút.
 • Bình khô, không cần bảo dưỡng (12V/8AH * 4pcs)
Bộ lưu điện Ares AR210NH 1000VA/600W (Line Interactive)

Bộ lưu điện Ares AR210NH 1000VA/600W (Line Interactive)

Line Interactive Ares3,720,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR210NH 1000VA/600W (Line Interactive)

3,720,000 đ
 • Input 160~280V, 50/60Hz
 • Output 220V±8% 50/60Hz
 • Thời gian lưu điện tùy thuộc vào số lượng ắc quy
 • Dòng sạc 12A (tối đa) 24VDC
Bộ lưu điện Ares AR220NH 2000VA/1200W (Line Interactive)

Bộ lưu điện Ares AR220NH 2000VA/1200W (Line Interactive)

Line Interactive Ares5,040,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR220NH 2000VA/1200W (Line Interactive)

5,040,000 đ
 • Input 160~280V, 50/60Hz
 • Output 220V±8%   50/60Hz
 • Thời gian lưu điện tùy thuộc vào số lượng ắc quy
 • Dòng sạc 12A (tối đa) 36VDC
Bộ lưu điện Ares AR230NH 3000VA/1800W (Line Interactive)

Bộ lưu điện Ares AR230NH 3000VA/1800W (Line Interactive)

Line Interactive Ares7,560,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR230NH 3000VA/1800W (Line Interactive)

7,560,000 đ
 • Input 160~280V, 50/60Hz
 • Output 220V±8%   50/60Hz
 • Kết nối RS232 + RJ11
 • Dòng sạc 12A (tối đa) 48VDC
Bộ lưu điện Ares AR630RT-2400W

Bộ lưu điện Ares AR630RT-2400W

Line Interactive AresLiên hệ

Bộ lưu điện Ares AR630RT-2400W

Liên hệ
 • Công suất 2400W, Input 160~280V, 50/60Hz Output 220V±8%
 • Thời gian chuyển mạch 2 ~ 5ms, chống sét lan truyền
 • Dạng sóng Sine chuẩn (Pure sine wave)
 • Thời gian lưu điện 2PC 15 ~ 25 phút.
 • Bình khô, không cần bảo dưỡng (12V/7AH * 2pcs)
Bộ lưu điện Ares AR620RT-1600W

Bộ lưu điện Ares AR620RT-1600W

Line Interactive AresLiên hệ

Bộ lưu điện Ares AR620RT-1600W

Liên hệ
 • Công suất 1600W, Input 160~280V, 50/60Hz Output 220V±8%
 • Thời gian chuyển mạch 2 ~ 5ms, chống sét lan truyền
 • Dạng sóng Sine chuẩn (Pure sine wave)
 • Thời gian lưu điện 2PC 15 ~ 25 phút.
 • Bình khô, không cần bảo dưỡng (12V/7AH * 2pcs)
Bộ lưu điện Ares AR610RT-800W

Bộ lưu điện Ares AR610RT-800W

Line Interactive AresLiên hệ

Bộ lưu điện Ares AR610RT-800W

Liên hệ
 • Công suất 1000VA/800W, Input 160~280V, 50/60Hz Output 220V±8%
 • Thời gian chuyển mạch 2 ~ 5ms, chống sét lan truyền
 • Dạng sóng Sine chuẩn (Pure sine wave)
 • Thời gian lưu điện 2PC 15 ~ 25 phút.
 • Bình khô, không cần bảo dưỡng (12V/7AH * 2pcs)
Bộ lưu điện Ares AR630H 3000VA/2400W

Bộ lưu điện Ares AR630H 3000VA/2400W

Line Interactive Ares7,560,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR630H 3000VA/2400W

7,560,000 đ
 • Công suất 2000VA/1600W, Input 160~280V, 50/60Hz Output 220V±8%
 • Công nghệ LIVE INTERACTIVE
 • Thời gian chuyển mạch 2 ~ 5ms, chống sét lan truyền
 • Dạng sóng Sine chuẩn (Pure sine wave)
 • Thời gian lưu điện 2PC 15 ~ 25 phút.
 • Bình khô, không cần bảo dưỡng (48VDC chưa ắc quy)
Bộ lưu điện Ares AR630 3000VA/2400W

Bộ lưu điện Ares AR630 3000VA/2400W

Line Interactive Ares7,980,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR630 3000VA/2400W

7,980,000 đ
 • Công suất 2000VA/1600W, Input 160~280V, 50/60Hz Output 220V±8%
 • Công nghệ LIVE INTERACTIVE
 • Thời gian chuyển mạch 2 ~ 5ms, chống sét lan truyền
 • Dạng sóng Sine chuẩn (Pure sine wave)
 • Thời gian lưu điện 2PC 15 ~ 25 phút.
 • Bình khô, không cần bảo dưỡng (4*12VV/9AH)
Bộ lưu điện Ares AR620H-2000VA/1600W

Bộ lưu điện Ares AR620H-2000VA/1600W

Line Interactive Ares5,040,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR620H-2000VA/1600W

5,040,000 đ
 • Công suất 2000VA/1600W, Input 160~280V, 50/60Hz Output 220V±8%
 • Công nghệ LIVE INTERACTIVE
 • Thời gian chuyển mạch 2 ~ 5ms, chống sét lan truyền
 • Dạng sóng Sine chuẩn (Pure sine wave)
 • Thời gian lưu điện 2PC 15 ~ 25 phút.
 • Bình khô, không cần bảo dưỡng (48 VDC chưa ắcquy)
Bộ lưu điện Ares AR610H-1000VA/800W

Bộ lưu điện Ares AR610H-1000VA/800W

Line Interactive Ares3,720,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR610H-1000VA/800W

3,720,000 đ
 • Công suất 1000VA/800W, Input 160~280V, 50/60Hz Output 220V±8%
 • Thời gian chuyển mạch 2 ~ 5ms, chống sét lan truyền
 • Dạng sóng Sine chuẩn (Pure sine wave)
 • Thời gian lưu điện 2PC 15 ~ 25 phút.
 • Bình khô, không cần bảo dưỡng (24DVC)
Bộ lưu điện Ares AR620-2000VA/1600W

Bộ lưu điện Ares AR620-2000VA/1600W

Line Interactive Ares5,748,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR620-2000VA/1600W

5,748,000 đ
 • Công suất 2000VA/1600W, Input 160~280V, 50/60Hz Output 220V±8%
 • Công nghệ LIVE INTERACTIVE
 • Thời gian chuyển mạch 2 ~ 5ms, chống sét lan truyền
 • Dạng sóng Sine chuẩn (Pure sine wave)
 • Thời gian lưu điện 2PC 15 ~ 25 phút.
 • Bình khô, không cần bảo dưỡng (3*12VV/9AH)
 • Dạng acquy ngoài, mở rộng thời gian lưu điện
Bộ lưu điện Ares AR610-1000VA/800W

Bộ lưu điện Ares AR610-1000VA/800W

Line Interactive Ares4,140,000 đ

Bộ lưu điện Ares AR610-1000VA/800W

4,140,000 đ
 • Công suất 1000VA/800W, Input 160~280V, 50/60Hz Output 220V±8%
 • Thời gian chuyển mạch 2 ~ 5ms, chống sét lan truyền
 • Dạng sóng Sine chuẩn (Pure sine wave)
 • Thời gian lưu điện 2PC 15 ~ 25 phút.
 • Bình khô, không cần bảo dưỡng (12V/7AH * 2pcs)