Máy in laser trắng đen OKI B432dn

Máy in laser trắng đen OKI B432dn

Trắng đen Oki11,608,000 đ

Máy in laser trắng đen OKI B432dn

11,608,000 đ
 • Máy in trắng đen A4
 • Tốc độ 40 trang/phút
 • 80.000 trang/tháng
 • Mực 3K/7K/12K trang
 • In mạng, Đảo mặt
 • USB
Máy in laser trắng đen OKI B412dn

Máy in laser trắng đen OKI B412dn

Trắng đen Oki7,832,000 đ

Máy in laser trắng đen OKI B412dn

7,832,000 đ
 • Máy in trắng đen A4
 • Tốc độ 33 trang/phút
 • 60.000 trang/tháng
 • Mực 3.000/7.000 trang
 • In mạng, Đảo mặt
 • USB
Máy in OKI B431dn plus, tốc độ in cực nhanh.

Máy in OKI B431dn plus, tốc độ in cực nhanh.

Trắng đen Oki9,397,000 đ

Máy in OKI B431dn plus, tốc độ in cực nhanh.

9,397,000 đ
 • Trắng đen A4
 • 45 trang/phút
 • 80K trang/tháng
 • Mực 12K trang
 • In mạng, Đảo mặt
 • USB, Paraller
Máy in laser trắng đen OKI B820n, chuyên in bản vẽ.

Máy in laser trắng đen OKI B820n, chuyên in bản vẽ.

Trắng đen Oki19,940,000 đ

Máy in laser trắng đen OKI B820n, chuyên in bản vẽ.

19,940,000 đ
 • In trắng đen A3
 • 20 trang A3/phút
 • 100K trang/tháng
 • Mực 6K trang
 • In qua mạng
 • Quản lý in ấn
Máy in laser trắng đen OKI B840DN, ngòi bút của kỹ sư.

Máy in laser trắng đen OKI B840DN, ngòi bút của kỹ sư.

Trắng đen Oki28,340,000 đ

Máy in laser trắng đen OKI B840DN, ngòi bút của kỹ sư.

28,340,000 đ
 • In trắng đen A3
 • 22 trang A3/phút
 • 100K trang/tháng
 • Mực 6K trang
 • In mạng, đảo mặt
 • Quản lý in ấn
Máy in laser trắng đen OKI B721dn

Máy in laser trắng đen OKI B721dn

Trắng đen Oki28,645,000 đ

Máy in laser trắng đen OKI B721dn

28,645,000 đ
 • In trắng đen A4
 • 47 trang/phút
 • 200K trang/tháng
 • Khay giấy 700 tờ
 • Mực 15k trang
 • khe cắm USB
Máy in OKI B512dn, công suất khủng cho văn phòng lớn

Máy in OKI B512dn, công suất khủng cho văn phòng lớn

Trắng đen Oki12,646,000 đ

Máy in OKI B512dn, công suất khủng cho văn phòng lớn

12,646,000 đ
 • Máy in trắng đen A4
 • Tốc độ 45 trang/phút
 • 100.000 trang/tháng
 • Mực 12K trang
 • In mạng, Đảo mặt
 • USB
Máy in laser trắng đen OKI B411dn, trọn vẹn cho văn phòng.

Máy in laser trắng đen OKI B411dn, trọn vẹn cho văn phòng.

Trắng đen Oki6,257,000 đ

Máy in laser trắng đen OKI B411dn, trọn vẹn cho văn phòng.

6,257,000 đ
 • Trắng đen A4
 • 33 trang/phút
 • 60K Trang/tháng
 • Mực 4K trang
 • In Mạng, đảo mặt
 • USB, Paraller
Máy in laser trắng đen OKI B411d, in đảo mặt ấn tượng.

Máy in laser trắng đen OKI B411d, in đảo mặt ấn tượng.

Trắng đen Oki5,888,000 đ

Máy in laser trắng đen OKI B411d, in đảo mặt ấn tượng.

5,888,000 đ
 • Trắng đen A4
 • 33 trang/phút
 • 60K Trang/tháng
 • Mực 4K trang
 • Đảo mặt tự động
 • USB, Paraller
Máy in laser trắng đen OKI B431d, in đảo mặt công suất lớn.

Máy in laser trắng đen OKI B431d, in đảo mặt công suất lớn.

Trắng đen Oki7,848,000 đ

Máy in laser trắng đen OKI B431d, in đảo mặt công suất lớn.

7,848,000 đ
 • Trắng đen A4
 • 38 trang/phút
 • 80K trang/tháng
 • Mực 12K trang
 • Đảo mặt tự động
 • USB, Paraller
Máy in laser trắng đen OKI B431dn, kiệt tác in đơn sắc.

Máy in laser trắng đen OKI B431dn, kiệt tác in đơn sắc.

Trắng đen Oki8,705,000 đ

Máy in laser trắng đen OKI B431dn, kiệt tác in đơn sắc.

8,705,000 đ
 • Trắng đen A4
 • 38 trang/phút
 • 80K trang/tháng
 • Mực 12K trang
 • In mạng, Đảo mặt
 • USB, Paraller
Máy in laser trắng đen OKI B710n, dành riêng cho dự án.

Máy in laser trắng đen OKI B710n, dành riêng cho dự án.

Trắng đen Oki18,215,000 đ

Máy in laser trắng đen OKI B710n, dành riêng cho dự án.

18,215,000 đ
 • In trắng đen A4
 • 40 trang/phút
 • 200K trang/tháng
 • Khay giấy 700 tờ
 • Mực 15k trang
 • khe cắm USB