Trống từ màu xanh OKI Image Drum Cyan C650

Trống từ màu xanh OKI Image Drum Cyan C650

3,348,000 VND

  • 50.000 trang
  • chính hãng
Tại Việt Nam :
Các dòng máy có thể sử dụng

- OKI C650

Thông tin kĩ thuật :
Trống từ Màu xanh
Công nghệ in LED
Tuổi thọ 50.0000 Trang * (độ phủ mực trung bình 5%/ trang A4)
Điều kiện bảo quản :
Độ ẩm khi hoạt động 20 to 80% RH
Độ ẩm khi lưu trữ 10 to 95% RH
Nhiệt độ khi hoạt động 15 to 36°C
Nhiệt độ khi lưu trữ -20 to 40°C
Sản phẩm nổi bật