Máy in OKI ML 5790  in hóa đơn, phiếu xuất cường độ cao.

Máy in OKI ML 5790 in hóa đơn, phiếu xuất cường độ cao.

Máy in kim Oki12,023,000 đ

Máy in OKI ML 5790 in hóa đơn, phiếu xuất cường độ cao.

12,023,000 đ
 • In 6 liên, A4
 • 24 Kim
 • 576 Ký tự/giây
 • >1000 tờ/ngày
 • USB, Paraller
 • Rib : 8 triệu ký tự
Máy in kim OKI ML 320T Plus

Máy in kim OKI ML 320T Plus

Máy in kim Oki7,911,000 đ

Máy in kim OKI ML 320T Plus

7,911,000 đ
 • In 5 liên, A4
 • 9 Kim
 • 390 ký tự/giây
 • <100 tờ/ngày
 • USB,Parraller,Serial
 • Rib : 3 triệu ký tự
Máy in kim OKI ML 5720

Máy in kim OKI ML 5720

Máy in kim Oki12,023,000 đ

Máy in kim OKI ML 5720

12,023,000 đ
 • In 7 liên, A4
 • 9 Kim
 • 576 ký tự/giây
 • >100 tờ/ngày
 • USB,Parraller,Serial
 • Rib : 8 triệu ký tự
Máy in kim OKI ML 5791

Máy in kim OKI ML 5791

Máy in kim Oki17,972,000 đ

Máy in kim OKI ML 5791

17,972,000 đ
 • In 6 liên, A3
 • 24 Kim
 • 576 ký tự/giây
 • USB,Parraller,Serial
 • Rib : 8 triệu ký tự
Máy in kim OKI ML 184

Máy in kim OKI ML 184

Máy in kim Oki7,325,000 đ

Máy in kim OKI ML 184

7,325,000 đ
 • In 4 liên, A4
 • 9 Kim
 • 375 ký tự/giây
 • <100 tờ/ngày
 • USB,Parraller,Serial
 • Rib : 3 triệu ký tự
Máy in kim OKI Ml 390T Plus

Máy in kim OKI Ml 390T Plus

Máy in kim Oki10,547,000 đ

Máy in kim OKI Ml 390T Plus

10,547,000 đ
 • In 5 liên, A4
 • 24 Kim
 • 390 ký tự/giây
 • <100 tờ/ngày
 • USB,Parraller,Serial
 • Rib : 2 triệu ký tự
Máy in kim OKI ML 4410 chuyên dành kho bạc, ngân hàng

Máy in kim OKI ML 4410 chuyên dành kho bạc, ngân hàng

Máy in kim Oki67,703,000 đ

Máy in kim OKI ML 4410 chuyên dành kho bạc, ngân hàng

67,703,000 đ
 • In 10 liên
 • 02 đầu 9 Kim
 • 1066 ký tự/giây
 • > 5000 tờ/ngày
 • Parallel, Serial
 • Rib: 15 triệu ký tự
Máy in OKI ML 1120 Plus in hóa đơn, phiếu xuất

Máy in OKI ML 1120 Plus in hóa đơn, phiếu xuất

Máy in kim Oki4,190,000 đ

Máy in OKI ML 1120 Plus in hóa đơn, phiếu xuất

4,190,000 đ
 • iN 5 liên, A4
 • 9 Kim
 • 375 ký tự/giây
 • <100 tờ/ngày
 • USB,Paraller,Serial
 • Rib : 4 triệu ký tự
Máy in OKI ML 1190 Plus in hóa đơn, phiếu xuất

Máy in OKI ML 1190 Plus in hóa đơn, phiếu xuất

Máy in kim Oki4,190,000 đ

Máy in OKI ML 1190 Plus in hóa đơn, phiếu xuất

4,190,000 đ
 • In 5 liên, A4
 • 24 Kim
 • 333 ký tự/giây
 • <100 tờ/ngày
 • USB,Parraller,Serial
 • Rib : 4 triệu ký tự
Máy in OKI ML 6300FB, Chuyên dụng in sổ, bằng cấp.

Máy in OKI ML 6300FB, Chuyên dụng in sổ, bằng cấp.

Máy in kim Oki17,920,000 đ

Máy in OKI ML 6300FB, Chuyên dụng in sổ, bằng cấp.

17,920,000 đ
 • iN 6 liên, A4
 • 24 Kim
 • 450 ký tự/giây
 • <500 tờ/ngày
 • USB, Paraller
 • Rib : 4 triệu ký tự
Máy in kim OKI ML 791

Máy in kim OKI ML 791

Máy in kim Oki15,362,000 đ

Máy in kim OKI ML 791

15,362,000 đ
 • In 5 liên, A3
 • 24 Kim
 • 473 ký tự/giây
 • <100 tờ/ngày
 • USB,Parraller,Serial
 • Rib : 4 triệu ký tự
Máy in kim OKI ML 8810

Máy in kim OKI ML 8810

Máy in kim Oki42,441,000 đ

Máy in kim OKI ML 8810

42,441,000 đ
 • In 8 liên, A3
 • 18 Kim
 • 810 ký tự/giây
 • >100 tờ/ngày
 • USB,Parraller,Serial
 • Rib : 10 triệu ký tự