Máy in laser màu A3 OKI Pro9541dn Pro9000 series

Máy in laser màu A3 OKI Pro9541dn Pro9000 series

Pro Series Oki351,107,000 đ

Máy in laser màu A3 OKI Pro9541dn Pro9000 series

351,107,000 đ
 • Tốc độ 50pmm màu, trắng đen/ A4, 28ppm màu, trắng đen/ A3
 • In giấy dày đến 360gsm
 • 1200x1200 dpi(thật)
 • In qua mạng
 • In đảo mặt tự động
 • In Banner 1m2
 • 300k trang/tháng
Máy in laser màu A3 OKI Pro9431dn Pro9000 series

Máy in laser màu A3 OKI Pro9431dn Pro9000 series

Pro Series Oki148,104,000 đ

Máy in laser màu A3 OKI Pro9431dn Pro9000 series

148,104,000 đ
 • Tốc độ 50pmm màu, trắng đen/ A4, 28ppm màu, trắng đen/ A3
 • In giấy dày đến 360gsm
 • 1200x1200 dpi(thật)
 • In qua mạng
 • In đảo mặt tự động
 • In Banner 1m2
 • 300k trang/tháng
Máy in laser màu A3 OKI Pro9542dn Pro9000 series

Máy in laser màu A3 OKI Pro9542dn Pro9000 series

Pro Series Oki351,107,000 đ

Máy in laser màu A3 OKI Pro9542dn Pro9000 series

351,107,000 đ
 • Tốc độ 50pmm màu, trắng đen/ A4, 28ppm màu, trắng đen/ A3
 • In giấy dày đến 360gsm
 • 1200x1200 dpi(thật)
 • In qua mạng
 • In đảo mặt tự động
 • In Banner 1m2
 • 300k trang/tháng
Máy in laser màu A3 OKI Pro8432WT

Máy in laser màu A3 OKI Pro8432WT

Pro Series Oki183,960,000 đ

Máy in laser màu A3 OKI Pro8432WT

183,960,000 đ
 • A4: 35ppm; A3: 20ppm
 • ProQ Multi-level technology
 • 1200x600 dpi (thật)
 • In qua mạng