Lịch sử
Năm thành lập: 1998 Tổng số nhân viên: 48 Nhà phân phối ủy quyền của: OKI, LG, CNet, Ares Trung tâm BH ủy quyền của: OKI, HP.Doanh số năm 2010: 182,163,000,000 VND
Năm thành lập: 1998
Tổng số nhân viên: 48
Nhà phân phối ủy quyền của: OKI, LG, CNet, Ares
Trung tâm BH ủy quyền của: OKI, HP.
Doanh số năm 2010: 182,163,000,000 VND

 
 
- Tên Công ty
: Công ty TráchNhiệm Hữu Hạn IDC Saigon Sản phẩm chính :
  1. Máy in kim, máy in laser màu OKI
  2. Máy lưu điện UPS Ares
  3. Các sản phẩm ổ đĩa quang, màn hình LG
  4. Thiết bị mạng CNet
- Tên tiếng Anh : Saigon Informatics Development Company
- Địa chỉ liên hệ : 66 Cao Triều Phát, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
- Tel : ( 848 ) 38 455 905
- Fax : ( 848 ) 38 455 905
- Email : support@idcsaigon.com
- Website : www.idcsaigon.com
- Giám đốc : Ông Nguyễn Trường Sơn
- Ngày thành lập : 28/12/1998
- Tổng số nhân viên : 48
- Doanh số 2010 : 182,163,000,000 VND
- Nhà phân phối ủy quyền của : OKI, LG, CNet, Ares.
- Trung tâm bảo hành ủy quyền của : OKI, , Ares, LG, CNet.
- Thị trường tiêu thụ : Tất cả các Tỉnh và Thành phố trên đất nước Việt Nam