Trống từ OKI Image Drum B411/ B431/ MB461/ MB471/ MB491

Trống từ OKI Image Drum B411/ B431/ MB461/ MB471/ MB491

3,479,000 VND

  • Trống từ OKI dành cho máy in
  • B411,B431,MB461,MB491, MB492
  • 30,000 trang
  • Chính hãng
Tại Việt Nam :
Các dòng máy có thể sử dụng

- OKI B410 B431/ MB461/ MB491/ MB491/ MB471

Thông tin kĩ thuật :
Drum mực Màu đen
Công nghệ in LED
Tuổi thọ 30.000 Trang * (độ phủ mực trung bình 5%/ trang A4)
Điều kiện bảo quản :
Độ ẩm khi hoạt động 20 to 80% RH
Độ ẩm khi lưu trữ 10 to 95% RH
Nhiệt độ khi hoạt động 15 to 36°C
Nhiệt độ khi lưu trữ -20 to 40°C
Sản phẩm nổi bật