Nhận xét của công ty TNHH Becker Industrial Coatings Việt Nam về máy in laser màu OKI
Nhận xét của công ty TNHH Becker Industrial Coatings Việt Nam Đường 1B KCN Đồng An, thị xã Thuận An Bình Dương   Chất lượng mực tốt Hàng hoá luôn có sẵn Hạn chế: chưa có dịch vụ giao hang thu tiền (COD) tại Bình Dương
Nhận xét của công ty TNHH Becker Industrial Coatings Việt Nam
Đường 1B KCN Đồng An, thị xã Thuận An Bình Dương
 
Chất lượng mực tốt
Hàng hoá luôn có sẵn
Hạn chế: chưa có dịch vụ giao hang thu tiền (COD) tại Bình Dương
Nhận xét của công ty TNHH Becker Industrial Coatings Việt Nam về máy in laser màu OKI