Nhận xét công ty TNHH E-My Graphic về máy in laser màu OKI C321dn
Nhận xét công ty TNHH E-My Graphic Lô F5 KCN Việt Hương, Phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương   Qua quá trình sử dụng máy in màu OKI C321dn, chúng tôi rất hài lòng về màu sắc, đáp ứng được nhu cầu in bản vẽ của công ty, tốc độ in nhanh, nói chung là sài tốt nhưng giá mực hơi cao, hihi !
Nhận xét công ty TNHH E-My Graphic
Lô F5 KCN Việt Hương, Phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
 
Qua quá trình sử dụng máy in màu OKI C321dn, chúng tôi rất hài lòng về màu sắc, đáp ứng được nhu cầu in bản vẽ của công ty, tốc độ in nhanh, nói chung là sài tốt nhưng giá mực hơi cao, hihi !