Bộ lưu điện Ups Eaton 9SX 5000iRT3U

Bộ lưu điện Ups Eaton 9SX 5000iRT3U

Online EatonLiên hệ

Bộ lưu điện Ups Eaton 9SX 5000iRT3U

Liên hệ
 • Công nghệ: Công nghệ Online double conversion
 • Kiểu dáng: Dạng đứng/ Rack
 • Công suất (VA/Watts): 5000/ 54500W
 • Thời gian lưu điện (P): 6 (Khả năng mở rộng với battery rời)
Bộ lưu điện Ups Eaton 9E6Ki

Bộ lưu điện Ups Eaton 9E6Ki

Online EatonLiên hệ

Bộ lưu điện Ups Eaton 9E6Ki

Liên hệ
 • Công nghệ: Công nghệ Online double conversion
 • Kiểu dáng: Dạng đứng
 • Công suất (VA/Watts): 6000/ 4800W
 • Thời gian lưu điện (P): 12-20P (Khả năng mở rộng với battery rời)
Bộ nguồn mở rộng Eaton 9SXEBM180RT

Bộ nguồn mở rộng Eaton 9SXEBM180RT

Online EatonLiên hệ

Bộ nguồn mở rộng Eaton 9SXEBM180RT

Liên hệ
Bộ nguồn mở rộng Eaton 9SXEBM180RT
Bộ lưu điện Ups Eaton 9SX 6000iRT3U

Bộ lưu điện Ups Eaton 9SX 6000iRT3U

Online EatonLiên hệ

Bộ lưu điện Ups Eaton 9SX 6000iRT3U

Liên hệ
 • Công nghệ: Công nghệ Online double conversion
 • Kiểu dáng: Dạng đứng/ Rack
 • Công suất (VA/Watts): 6000/ 5400W
 • Thời gian lưu điện (P): 6 (Khả năng mở rộng với battery rời)
Bộ lưu điện Ups Eaton 9E 3000VA

Bộ lưu điện Ups Eaton 9E 3000VA

Online EatonLiên hệ

Bộ lưu điện Ups Eaton 9E 3000VA

Liên hệ
 • Công nghệ: Công nghệ Online double conversion
 • Kiểu dáng: Dạng đứng
 • Công suất (VA/Watts): 3000/ 2400W
 • Thời gian lưu điện (P): 5-14P (Khả năng mở rộng với battery rời)
Bộ lưu điện Ups Eaton 9E 2000VA

Bộ lưu điện Ups Eaton 9E 2000VA

Online EatonLiên hệ

Bộ lưu điện Ups Eaton 9E 2000VA

Liên hệ
 • Công nghệ: Công nghệ Online double conversion
 • Kiểu dáng: Dạng đứng
 • Công suất (VA/Watts): 2000/ 1600W
 • Thời gian lưu điện (P): 7-16P (Khả năng mở rộng với battery rời)
 • Nguồn đầu ra: (6) IEC-320-C13
Bộ lưu điện Ups Eaton 9E 1000VA

Bộ lưu điện Ups Eaton 9E 1000VA

Online EatonLiên hệ

Bộ lưu điện Ups Eaton 9E 1000VA

Liên hệ
 • Công nghệ: Công nghệ Online double conversion
 • Kiểu dáng: Dạng đứng
 • Công suất (VA/Watts): 1000/ 800W
 • Thời gian lưu điện (P): 5-11P