Bộ lưu điện Ups Eaton 5PX 3000VA(2U) USB

Bộ lưu điện Ups Eaton 5PX 3000VA(2U) USB

Line Interactive EatonLiên hệ

Bộ lưu điện Ups Eaton 5PX 3000VA(2U) USB

Liên hệ
 • Công nghệ: Công nghệ Line Interactive với tính năng Ổn áp
 • Kiểu dáng: Dạng đứng/ Rack 2U
 • Công suất (VA/Watts): 3000/ 2700W
 • Thời gian lưu điện (P): 9-14P (Khả năng mở rộng với battery rời)
 • Nguồn đầu ra: (8) IEC C13 (10A); (1) IEC C19 (16A)
Bộ lưu điện Ups Eaton 5PX 2200VA USB

Bộ lưu điện Ups Eaton 5PX 2200VA USB

Line Interactive EatonLiên hệ

Bộ lưu điện Ups Eaton 5PX 2200VA USB

Liên hệ
 • Công nghệ: Công nghệ Line Interactive với tính năng Ổn áp
 • Kiểu dáng: Dạng đứng/ Rack 2U
 • Công suất (VA/Watts): 2200/ 1980W
 • Thời gian lưu điện (P): 8-15P (Khả năng mở rộng với battery rời)
Bộ lưu điện Ups Eaton 5PX 1500VA USB

Bộ lưu điện Ups Eaton 5PX 1500VA USB

Line Interactive EatonLiên hệ

Bộ lưu điện Ups Eaton 5PX 1500VA USB

Liên hệ
 • Eaton 5PX 5PX1500iRT
 • Công nghệ: Công nghệ Line Interactive với tính năng Ổn áp
 • Kiểu dáng: Dạng đứng/ Rack 2U
 • Công suất (VA/Watts): 1500/ 1350W
 • Thời gian lưu điện (P): 11-19P (Khả năng mở rộng với battery rời)
 • Nguồn đầu ra: (8) IEC C13 (10A)
Bộ lưu điện Ups Eaton 5E 2000VA USB

Bộ lưu điện Ups Eaton 5E 2000VA USB

Line Interactive EatonLiên hệ

Bộ lưu điện Ups Eaton 5E 2000VA USB

Liên hệ
 • Công nghệ: Công nghệ Line Interactive với tính năng Ổn áp
 • Kiểu dáng: Dạng đứng
 • Công suất (VA/Watts): 2000/1200W
 • Thời gian lưu điện (P): 5-50P
 • Nguồn đầu ra: (6) IEC C13 (10A)
 • Giao tiếp: (1) USB
Bộ lưu điện Ups Eaton 5E 1500VA USB

Bộ lưu điện Ups Eaton 5E 1500VA USB

Line Interactive EatonLiên hệ

Bộ lưu điện Ups Eaton 5E 1500VA USB

Liên hệ
 • Công nghệ: Công nghệ Line Interactive với tính năng Ổn áp
 • Kiểu dáng: Dạng đứng
 • Công suất (VA/Watts): 1500/900W
 • Thời gian lưu điện (P): 10-50P
 • Nguồn đầu ra: (6) IEC C13 (10A)
 • Giao tiếp: (1) USB
 • Bảo vệ: Internet/Tel/Fax
 • Kích thước (H x W x D, mm): 330 x 180 x 133
 • Trong lượng (kg): 10.46
 • Tiêu chuẩn: IEC/EN 62040-2; IEC/EN 62040-1; CE, CB report (TUV)
Bộ lưu điện Ups Eaton 5E 1100VA USB

Bộ lưu điện Ups Eaton 5E 1100VA USB

Line Interactive EatonLiên hệ

Bộ lưu điện Ups Eaton 5E 1100VA USB

Liên hệ
Công nghệ: Công nghệ Line Interactive với tính năng Ổn áp
Kiểu dáng: Dạng đứng
Công suất (VA/Watts): 1100/660W
Thời gian lưu điện (P): 7-45P
Nguồn đầu ra: (6) IEC C13 (10A)
Giao tiếp: (1) USB
Bảo vệ: Internet/Tel/Fax
Kích thước (H x W x D, mm): 330 x 180 x 133
Trong lượng (kg): 9.22
Tiêu chuẩn: IEC/EN 62040-2; IEC/EN 62040-1; CE, CB report (TUV)
Bộ lưu điện Ups Eaton 5V 650VA

Bộ lưu điện Ups Eaton 5V 650VA

Line Interactive EatonLiên hệ

Bộ lưu điện Ups Eaton 5V 650VA

Liên hệ
 • Công nghệ: Công nghệ Line Interactive với tính năng Ổn áp
 • Kiểu dáng: Dạng đứng
 • Công suất (VA/Watts): 650VA/360W
 • Thời gian lưu điện (P): 5-15P
 • Loại ắcquy: 1 x 12V/7Ah
 • Nguồn đầu ra: (2) Universal Outlets
 • Kích thước (H x W x D, mm): 278 x 100 x 143
 • Trong lượng (kg): 4.4
Bộ lưu điện Ups Eaton 5V 850VA

Bộ lưu điện Ups Eaton 5V 850VA

Line Interactive EatonLiên hệ

Bộ lưu điện Ups Eaton 5V 850VA

Liên hệ
 • Công nghệ: Công nghệ Line Interactive với tính năng Ổn áp
 • Kiểu dáng: Dạng đứng
 • Công suất (VA/Watts): 850/480W
 • Thời gian lưu điện (P): 5-15P
 • Loại ắcquy: 1 x 12V/9Ah
 • Nguồn đầu ra: (4) Thailand Hybrid Outlets
 • Kích thước (H x W x D, mm): 278 x 100 x 143
 • Trong lượng (kg): 5.2
Bộ lưu điện Ups Eaton 5V1050

Bộ lưu điện Ups Eaton 5V1050

Line Interactive EatonLiên hệ

Bộ lưu điện Ups Eaton 5V1050

Liên hệ
 • Công nghệ: Công nghệ Line Interactive với tính năng Ổn áp
 • Kiểu dáng: Dạng đứng
 • Công suất (VA/Watts): 1050/600W
 • Thời gian lưu điện (P): 5-15P
 • Loại ắcquy: 1 x 12V/9Ah
 • Nguồn đầu ra: (4) Thailand Hybrid Outlets
 • Kích thước (H x W x D, mm): 278 x 100 x 143
 • Trong lượng (kg): 5.4