DELL NETWORKING N2024

DELL NETWORKING N2024

23,540,000 VND

Dell Networking N2024, L2, 24x 1GbE + 2x 10GbE SFP+ fixed ports, Stacking, IO to PSU airflow, AC

Dell Networking N2024, L2, 24x 1GbE + 2x 10GbE SFP+ fixed ports, Stacking, IO to PSU airflow, AC
Dell Networking X1052P Smart Web Managed Switch, 48x 1GbE (24x PoE - up to 12x PoE+) 4x 10GbE SFP+
Sản phẩm nổi bật