PERC H710p Integrated RAID Controller, 1GB NV Cache (Mini-Type)

PERC H710p Integrated RAID Controller, 1GB NV Cache (Mini-Type)

6,710,000 VND

  • PERC H710p Integrated RAID Controller, 1GB NV Cache (Mini-Type)

PERC H710p Integrated RAID Controller, 1GB NV Cache (Mini-Type)

PERC H710p Integrated RAID Controller, 1GB NV Cache (Mini-Type)
Sản phẩm nổi bật