PERC H710 Integrated RAID Controller, 512MB NV Cache, Mini-Type

PERC H710 Integrated RAID Controller, 512MB NV Cache, Mini-Type

5,650,000 VND

  • PERC H710 Integrated RAID Controller, 512MB NV Cache, Mini-Type

PERC H710 Integrated RAID Controller, 512MB NV Cache, Mini-Type

PERC H710 Integrated RAID Controller, 512MB NV Cache, Mini-Type
Sản phẩm nổi bật