Switch CNet CGS-800

Switch CNet CGS-800

Giá: Liên hệ

Switch CNet CGS-800 thiết kế để chia sẻ những tập tin dung lượng lớn trong hệ thống mạng văn phòng. Switch CNet CGS-800 có 8 cổng, mỗi cổng tốc độ có thể đạt đến 2000Mbps.

Tính năng Auto-negotiation, việc cài đặt nhanh chóng.

Phát hiện và tự hiệu chỉnh tối ưu với tốc độ truyền tải.

Chuyển file dung lượng cao nhanh hơn, nhờ hỗ trợ Frame 9Kb.

Tự động tiết kiệm điện.

Sản phẩm nổi bật